Politika zasebnosti

Upravljalec osebnih podatkov

Lastnik in upravitelj spletne strani kb.sola-prihodnosti.si (v nadaljevanju: spletna stran) je Šola prihodnosti Maribor, Partizanska cesta 5, 2000 Maribor; matična številka 3557286000 (v nadaljevanju: ŠPM).

Kontakt: info@sola-prihodnosti.si.

Piškotki

Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš spletni brskalnik in omogoča sledenje vašemu vedenju. Na spletni strani uporabljamo izključno piškotke, nujne za delovanje spletnega mesta.

Ob obisku prijavne strani v vaš spletni brskalnik shranimo začasni piškotek, s katerim preverimo delovanje prijave. Piškotek ne hrani nobenih osebnih podatkov in se uniči ob zaprtju spletnega brskalnika.

Ko se prijavite na spletno stran, v vaš spletni brskalnik shranimo več piškotkov. Prijavni piškotki se shranijo za 48 ur, nastavitve vmesnika se hranijo eno leto. Če ob prijavi izberete shranjevanje prijave, se ta izbira za 14 dni shrani v obliki dodatnega piškotka. Ko se odjavite, se prijavni piškotki pobrišejo.

Trajanje hrambe vaših podatkov

O uporabnikih, ki se registrirate na spletni strani, hranimo dodatne osebne podatke. Ti podatke so vam kadarkoli na voljo v profilu po uspešni prijavi. Uporabniki lahko svoje podatke z izjemno uporabniškega imena kadarkoli uredite ali izbriše. Vaše podatke lahko urejajo tudi skrbniki spletne strani.

Podatki se hranijo za določen čas, do vaše zahteve za izbris uporabniškega računa ali zahteve za izbris osebnih podatkov.

Pravica dostopa do osebnih podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo imate uporabniki z uporabniškim računom pravico do izvoza podatkov, ki jih o vas hranimo na tem spletnem mestu. Prav tako lahko zahtevate izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo na spletni strani, če veljavna zakonodaja ne predvideva hrambe katerega od osebnih podatkov za daljše obdobje.

Deljenje osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne delimo z nikomer, razen na podlagi pravnomočne zahteve sodišča, v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Skrb za varnost osebnih podatkov

ŠPM izvaja potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi varujejo osebni podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Pravica do pritožbe

V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov imate določene pravice (do dostopa do svojih podatkov, do popravka morebitnih napačnih podatkov, idr.). Te pravice lahko uveljavljajo s pisnim zahtevkom, naslovljenih na naš zgoraj naveden kontaktni naslov. V primeru, da ne bi bili zadovoljni z našim odgovorom, imajo možnost pritožbe na pristojni nadzorni organ (Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana,gp.ip@ip-rs.si) oziroma zahtevati sodno varstvo.