Uvod v Microsoft Teams

Modul 1: Microsoft 365

Pozdravljeni v prvem modulu izobraževanja Uvod v Microsoft Teams z naslovom Microsoft 365. Najprej si oglejte videoposnetek.

Po ogledu posnetka rešite kratek kviz, s katerim preverite svoje znanje.

Dodatna gradiva

Če želite več informacij, si oglejte še nekaj dodatnih gradiv:

Prispeli ste na konec prvega modula. Ko ste pripravljeni, nadaljujte na naslednji modul z naslovom Digitalna identiteta.